Taiteellinen työryhmä esittäytyy: Taina Erävaara

26.06.2019

KampusART-taideohjelman taiteellisesta laadusta ja sisällöstä vastaa viisijäseninen taiteellinen työryhmä, jonka tehtävänä on laatia uudisrakennukseen ja sen ympäristöön toteutettavia taideteoksia koskevat esitykset ohjausryhmälle. Taideohjelman nettisivuilla on viime viikkojen aikana esitelty kaikki taiteellisen työryhmän jäsenet sekä heidän ajatuksiaan liittyen taideohjelmaan ja julkiseen taiteeseen.

Viimeisenä vuorossa on taiteellisen työryhmän puheenjohtaja Taina Erävaara. Hän toimi Turun AMK:n kuvataiteen koulutuspäällikkönä vuosina 2008–2014. Vuodesta 2015 alkaen Erävaara on työskennellyt Turun AMK:n kuvataiteen ja Taideakatemian YAMK-koulutusten koulutus- ja tutkimuspäällikkönä. Erävaara on toiminut projektipäällikkönä ja kuraattorina monissa TKI-hankkeissa, kuten Contemporary Self-Portraits -projektissa. Lisäksi hän on jäsenenä Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston hoitokunnassa ja Paradox Fine Art European Forumin ohjausryhmässä.

Mitä odotat KampusART-taideohjelmalta?

Toivon, että KampusART-taideohjelmasta muodostuu upea nykytaiteen kokonaisuus, jossa on sekä taiteen ammattilaisten että taideopiskelijoiden teoksia. Kokonaisuus, joka kiinnostaa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteena on, että taideohjelman toteuttamisen aikana olemme onnistuneet pilotoimaan uusia taiteen hankintatapoja ja laajentaneet julkisen taiteen käytäntöjä koskemaan myös performatiivisia ja osallistavia taiteen muotoja. Tarkoituksena on, että taideohjelman elinkaari on mahdollisimman pitkä ja hyviä toimintamalleja hyödynnetään myös muissa rakennuskohteissa.

Odotan, että taideohjelman aikana Taideakatemian opiskelijoiden julkisen taiteen ammatillinen osaaminen on karttunut ja olemme kehittäneet julkisen taiteen pedagogiikkaa. Tavoitteena on saada uusia kansainvälisiä kumppaneita ja avata kansainvälisiä julkisen taiteen kilpailuja niin ammattilaisille kuin opiskelijoillekin. Toivon, että taideohjelma peilaa ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia teemoja: KampusART:n taideteokset ja osallisuutta lisäävät tapahtumat ja performanssit huomioivat kestävän kehityksen ja ekologisuuden kysymykset. Ne kannustavat huomioimaan kanssaihmisiä, hidastavat eriarvoisuutta ja luovat rakentavan vuorovaikutuksen kulttuuria.

Mikä julkinen taideteos on tehnyt sinuun vaikutuksen ja miksi?

Kävimme Tukholmassa tutustumassa Karoliinisen yliopistosairaalan taideohjelmaan toukokuussa 2017. Uuden Karoliinisen sairaalan ensiavun vastaanottoaulassa on David Svenssonin valoteos Puls (2016), joka kuvaa taiteilijan ensimmäisen lapsen sydänkäyrää. Teos on hieno esimerkki paikkasidonnaisesta julkisesta taideteoksesta, jossa yhdistyy henkilökohtainen ja yleinen. Tämä tekee teoksesta myös helposti lähestyttävän. Puls on visuaalisesti hieno nykytaiteen teos, joka ottaa huomioon paikan ja kontekstin vähäeleisen elegantisti.