Taiteellinen työryhmä esittäytyy: Veli Granö

19.06.2019

KampusART-taideohjelman taiteellisesta laadusta ja sisällöstä vastaa viisijäseninen taiteellinen työryhmä, jonka tehtävänä on laatia uudisrakennukseen ja sen ympäristöön toteutettavia taideteoksia koskevat esitykset ohjausryhmälle. Taideohjelman nettisivuilla esitellään kaikki taiteellisen työryhmän jäsenet sekä heidän ajatuksiaan liittyen taideohjelmaan ja julkiseen taiteeseen.

Neljäntenä vuorossa on Porvoossa toimiva kuvataiteilija Veli Granö, joka työskentelee useimmiten installaatioiden parissa, mutta myös video ja valokuva ovat hänelle mieluisia ilmaisuvälineitä. Taiteen aiheet tulevat useimmiten reunavyöhykkeiltä: tutkimuskohteena voi olla ITE-maailman ihmisiä tai se voi olla näkyvän maailman rajojen tutkimusta.

Taiteellisen työskentelyn lisäksi Granö on toiminut lukuisissa taidealan opetus- ja luottamustehtävissä. Valtion taideteostoimikunnan jäsenenä hän oli valitsemassa julkista taidetta maahamme lähes kymmenen vuoden ajan. Kokemukset taideteostoimikunnasta olivat hyödyksi Kuvataideakatemiassa, jossa hän on pitänyt kursseja julkisesta taiteesta yhdessä muiden professorien kanssa. Julkisen taiteen prosessit sekä erilaiset ja -kokoiset taidekilpailut ovat Granölle näin hyvin tuttuja.

Mitä odotat KampusART-taideohjelmalta?

Toivon KampusART-taideohjelman tuottavan taidetta, joka herättää katsojat “arjen unesta” pohtimaan ihmisyyden ja olemassaolon kysymyksiä uusista ja yllättävistä näkökulmista.

Mikä julkinen taideteos on tehnyt sinuun vaikutuksen ja miksi?

Jo nuorena vaikutuin Veikko Hirvimäen vuonna 1985 julkistetusta Kuningasajatus-teoksesta, joka on Mika Waltarin muistoksi pystytetty abstrakti veistos Helsingin Töölössä. Teoksen muodostaa tasainen kivilaatta, jonka päälle on aseteltu useita merkillisesti muotoiltuja kivikappaleita. Tunnen teoksen edessä edelleen voimakkaita tunteita. Kuningasajatuksen kohdatessani arki vaihtuu aina metafyysisiin pohdintoihin.