KÄSITEPANKKI

Avoin taidekilpailu
Taidekilpailussa tilataan uusi teos kilpailuohjelmassa määriteltyyn kohteeseen. Taidekilpailusta on kysymys aina silloin, kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samaan kohteeseen. Avoin taidekilpailu on nimensä mukaisesti avoin kaikille. KampusART-taideohjelmassa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä soveltuvin osin.

Julkinen taide
Julkisella taiteella tarkoitetaan julkisella paikalla olevaa taidetta, joka voi sijoittua ulko- tai sisätiloihin. Julkinen taideteos voi olla rakennuksista erillinen tai niihin integroitu. Sen voi rahoittaa niin valtio, kunta kuin yksityinen taho.

Julkisen taiteen pedagogiikka
Tapa ja periaatteet, jolla julkisen taiteen prosesseja ja käytäntöjä opetetaan esimerkiksi taideopiskelijoille.

Integroitu julkinen taide
Julkinen taideteos voi olla integroitu sijoituspaikkaansa, jolloin se on oleellinen osa tiettyä rakennetta tai elementtiä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi seinämaalaus tai vaikkapa teos toteutettuna rakennuksen porraskäytävien kaide-elementtiin.

Kutsukilpailu
Taidekilpailussa tilataan uusi teos kilpailuohjelmassa määriteltyyn kohteeseen. Taidekilpailusta on kysymys aina silloin, kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samaan kohteeseen. Kutsukilpailussa kilpailuun kutsutaan ottamaan osa etukäteen määritelty taiteilijajoukko.

Paikkasidonnainen taide
Teos tai teoskokonaisuus, joka on luotu ja toteutettu juuri tiettyyn paikkaan. Paikkasidonnainen taideteos ottaa huomioon kyseisen paikan erityispiirteet, kuten esimerkiksi historian.

Prosenttiperiaate
Periaatteellinen päätös käyttää osa rakennushankkeen kokonaismäärärahoista taiteeseen. Perinteisen määritelmän mukaan prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin 1 % rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Sitä voidaan soveltaa niin uudisrakentamiseen kuin peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen. Periaatteen toteuttamiseksi on nykyään useita rahoitusmalleja, lue eri rahoitusmalleista lisää täältä.

Prosenttiperiaatteen laajentaminen
Prosenttiperiaatteen laajentamisella tarkoitetaan tällä hetkellä useimmiten rakennushankkeisiin kytkeytyvän periaatteen kehittämistä uudenlaiseksi toimintatavaksi, jolla voidaan lisätä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Prosenttiperiaatteen laajentaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Lue lisää täältä.

Prosenttitaide
Synonyymi prosenttiperiaatteelle. Prosenttiperiaatteella toteutetusta taiteesta voidaan puhua myös prosenttitaiteena.

Taidekoordinaattori
Taidekoordinaattori huolehtii yhteistyön sujumisesta hankkeen kannalta keskeisten toimijoiden (taiteilija, arkkitehti, rakennuttaja) välillä. Taidekoordinaattorista voidaan käyttää myös nimityksiä taideasiantuntija tai taidekonsultti.

Taideohjelma
Taideohjelmalla tarkoitetaan yleissuunnitelmaa taiteen käytössä tietyssä kohteessa, joka voi olla yksittäinen rakennus tai osa aluesuunnittelua. Siinä asetetaan tavoitteet taiteen toteutukselle sekä taiteen hankinta- ja rahoitustavoille. Taideohjelmasta voidaan käyttää myös käsitteitä taidekaava tai taiteen suunnitelma. Lue lisää KampusART-taideohjelmasta täältä.

Taide rakennetussa ympäristössä
Käsitekokonaisuudella viitataan kaikkeen siihen taiteeseen, joka on sijoitettu rakennettuun ympäristöön (rakennukset, puistot, liikenneväylät jne.).

Väliaikainen teos
Taideteos, jota ei ole tarkoitettu pysyväksi. Väliaikainen teos voi liittyä esim. rakentamisvaiheen tai työmaan järjestelyiden esteettisemmäksi tekemiseen. Lisäksi kyseeseen voivat tulla teokset, jotka on suunniteltu kestämään tietyn ajan.

Ympäristötaide
Perinteisesti käsitteellä tarkoitetaan ympäristöön tehtyjä teoksia, kuten maataidetta ja tilataidetta. Nykyään käsitettä käytetään usein myös rinnakkain julkisen taiteen kanssa.

Lähteet:

Prosenttiperiaate.fi-sivusto

Prosenttiperiaatteen käsikirja

Opetus- ja kulttuuriministeriö