KUPITTAAN KAMPUKSEN TAIDEOHJELMA

KampusART – Kupittaan kampuksen taideohjelma on taloudellisesti mitattuna yksi merkittävimpiä julkisen taiteen hankkeita Suomessa. Lähes miljoonan euron taideohjelman ytimessä on korkeatasoinen, rohkea ja moninainen nykytaide, joka lisää uuden kampuksen vetovoimaisuutta sekä rakentaa rakennuksen ja alueen identiteettiä. Kupittaan kampuksen taideohjelmaa koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä.

KampusART-taideohjelman tarkoituksena on pohtia yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, joita vahvistetaan julkisen taiteen keinoin. Taideohjelman tavoitteena on luoda kestävä ja laadukas teoskokonaisuus, joka lisää Kupittaan kampuksen viihtyisyyttä ja ottaa huomioon tilojen tulevat käyttäjät ja toiminnot. Taideohjelman aikana toteutettava taide on paikkasidonnaista ja moninaista, mikä viittaa Turun AMK:n monipuoliseen koulutustarjontaan. Taide muodostaa arkkitehtuurin kanssa kiinnostavan ja jännittävän visuaalisen kokonaisuuden. Lähtökohtia ovat rohkeus ja monimuotoisuus, jotka tulevat näkymään niin taideteosten materiaaleissa ja toteutustavoissa kuin niiden vaikutuksessa tilakokemukseen.

Taidetta tuotetaan uuden kampusrakennuksen ulko- ja sisätiloihin. Taideohjelman toteuttajina ovat ensisijaisesti ammattitaiteilijat. Ohjelmaan osallistuu myös taideopiskelijoita, joita koulutetaan julkisen taiteen ammattilaisiksi. Valittu osa teosprosesseista integroidaan koulutukseen ja teosten työryhmiin kytketään esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelua ja opinnäytetöitä. Hankkeen aikana kehitetään ja edistetään myös julkisen taiteen pedagogiikkaa.

Tavoitteena on lisätä kuvataiteen kentälle valmistuvien sekä siellä jo toimivien taiteilijoiden ammatillisia valmiuksia julkisen taiteen osaajina. Avoimet portfoliohaut, taidekilpailut ja seminaarit mahdollistavat useiden satojen taiteilijoiden osallistumisen hankkeeseen. Samalla kehitetään julkisen taiteen prosesseja ja kuratointimalleja sekä tapoja toteuttaa prosenttiperiaatetta. Lisäksi taideohjelman aikana tehdään soveltavaa ja taiteellista tutkimusta. Hankkeessa tuotettava tutkimuksellinen ja pedagoginen aineisto on hyödynnettävissä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä julkisen taiteen koulutus- ja kehittämistyössä. Taideohjelmassa on myös kansainvälinen ulottuvuus, kun julkisen taiteen pedagogiikkaa kehitetään ja hyviä käytäntöjä jaetaan kumppanikorkeakoulujen kesken.