KampusART-taideohjelman avoin portfoliohaku ja kutsukilpailu

03.06.2019
Kuva: Sigge Arkkitehdit

Osana KampusART-taideohjelmaa etsitään avoimen portfoliohaun ja kutsukilpailun yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa teosideaa, joka toteutetaan Kupittaalle rakentuvan Turun AMK:n uuden kampusrakennuksen ja Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen väliselle pihakannelle. Julkisen teoksen suunnittelu toteutetaan kaksivaiheisena.

Ensimmäisessä vaiheessa julistetaan avoin portfoliohaku, johon työstä kiinnostuneet Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät voivat ilmoittautua lähettämällä kuvia tuotannostaan ja ansioluettelon sekä perustelut, miksi olisi pätevä toteuttamaan teoksen kohteeseen. Luonnosehdotuksia ulkoteoksesta tai -teoskokonaisuudesta ei lähetetä ensimmäisessä vaiheessa.

Määräaikaan mennessä portfolionsa lähettäneistä valitaan toiseen eli kutsukilpailuvaiheeseen 3−5 taiteilijaa ja/tai taiteellista työryhmää, joilta tilataan luonnokset teoksesta tai teoskokonaisuudesta. Kutsukilpailun aluksi taiteilijoille ja työryhmille toimitetaan tarvittavat taustamateriaalit ja heidät perehdytetään taideohjelmaan sekä sen tavoitteisiin. Kutsukilpailuluonnosten tulee olla valmiina 30.11.2019 mennessä.

Portfoliohaku on osa KampusART-taideohjelmaa, joka tuo taidetta Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen sisä- ja ulkotiloihin. Korkeatasoinen ja rohkea taide lisää kampuksen vetovoimaisuutta sekä rakentaa uudisrakennuksen ja alueen identiteettiä. Kupittaan kampuksen taideohjelmaa koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä. Lue lisää taideohjelmasta täältä.

 

KILPAILUTEHTÄVÄSTÄ LYHYESTI

Avoimen portfoliohaun pohjalta järjestettävän kutsukilpailun tavoitteena on löytää ideoita Kupittaan uuden kampusrakennuksen pihakannelle toteutettavista paikkasidonnaisista pysyväluonteisista julkisista teoksista. Yllättävä ja rohkea taide lisää alueen viihtyisyyttä ja luo paikan identiteettiä. Tavoitteena on, että teos tuo kontrastia ympäristöönsä. Pihakannella liikkuvat Turun Tiedepuiston alueella työskentelevät, opiskelevat ja vierailevat henkilöt. Taiteen avulla pihakannesta luodaan viipyilyyn kutsuva tila.

Taiteilijoilla ja työryhmillä on mahdollisuus esittää pihakannelle yhtä suurta teosta tai useammasta teoksesta muodostuvaa kokonaisuutta, joiden välillä voi olla temaattinen yhteys tekniikasta riippumatta. Ulkotilaan, uudisrakennuksen yhden pääsisäänkäynnin edustalle toteutettavan teoksen tai teoskokonaisuuden tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä ja huoltokustannuksiltaan kohtuullinen. Teoksen tulee kestää mahdollisimman hyvin myös pihakannella tapahtuvaa toimintaa ja käyttöä, kuten skeittausta, sekä mahdollista ilkivaltaa (esim. graffitien puhdistus). Keskeinen osa KampusART-taideohjelmaa on pedagoginen ulottuvuus. Valitun taiteilijan tai taiteellisen työryhmän kanssa neuvotellaan erikseen teoksen pedagogiset mahdollisuudet.

Teoksen tai teoskokonaisuuden toteutuskustannuksiin on varattu enintään 100 000 euroa (alv 0) sisältäen taiteilijapalkkiot, teoksen materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.

Kutsukilpailuun kutsutuille maksetaan taiteilija-/työryhmäkohtainen palkkio. Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää palkintolautakunnan ehdotuksen perusteella hankkeen ohjausryhmä, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Ohjausryhmä koostuu Turun AMK:n, Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n ja Taiteen edistämiskeskuksen edustajista.

Kilpailukutsu sekä -ohjelma toimitetaan kutsukilpailun taiteilijoille/taiteellisille työryhmille portfoliovaiheen jälkeen. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä.

 

AIKATAULU

 • Portfoliohaku 3.6.−31.7.
 • Portfolioiden jurytys elokuu 2019: kutsukilpailuun valitaan 3−5 taiteilijaa/taiteellista työryhmää
 • Kutsukilpailu 1.9.−30.11.
 • Palkintolautakunnan työskentely, taiteilijavalinta joulukuu 2019

Heti kutsukilpailun käynnistyttyä taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa mukaan kutsutut taiteilijat ja työryhmät voivat esittää kysymyksiä sekä keskustella kohteesta taidekoordinaattorin ja arkkitehdin kanssa.

 

VALINTA KUTSUKILPAILUUN

Valinnan kutsukilpailuun kutsuttavista taiteilijoista ja/tai työryhmistä tekee jury, johon kuuluvat koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara (Turun AMK:n Taideakatemia) ja viestintäjohtaja Terhi Marin (Turun Teknologiakiinteistöt Oy) sekä kuvataiteilijat Heini Aho, Veli Granö ja Jaakko Niemelä.

 

PORTFOLIOHAKU

Portfoliot lähetetään sähköisesti keskiviikkona 31.7.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen kampusart (at) turkuamk.fi. Vain edellä mainittuun osoitteeseen sähköisesti toimitetut portfoliot huomioidaan.

Kuka voi hakea?

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti.

Mitä portfolion tulee sisältää? 

Taiteilijoilta ja taiteellisilta työryhmiltä pyydetään sisällyttämään portfolioon seuraavat:

 • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite (taiteellisilta työryhmiltä yhteyshenkilö)
 • Ansioluettelo (max. 3 sivua/taiteilija tai työryhmän jäsen)
 • 3−5-sivuinen portfolio teoksista kuvineen sekä lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta. Painotus uusimmassa tuotannossa. Mikäli kyseessä on työryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.
 • Lyhyet perustelut, miksi haluat toteuttaa teoksen juuri Kupittaan kampuksen pihakannelle (max. 100 sanaa).

HUOM. Luonnosehdotuksia pihakannelle ehdotettavasta teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana.

Portfolion tekniset seikat

 • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona (max. 10 M)
 • Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI tyoryhman_nimi.pdf
 • Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Portfoliohaku: Työryhmän nimi

Huomioithan, että mikäli portfolion muoto tai sisältö ei täytä edellä mainittuja seikkoja, on juryllä oikeus jättää se käsittelemättä.

Lataa portfoliohaun tiedot pdf-tiedostona tästä.

LISÄTIEDOT

Taidekoordinaattori Riina Kotilainen
+358 (0)50 598 5218
riina.kotilainen (at) turkuamk.fi