KILPAILUKOHTEET

KampusART-taideohjelman aikana avataan kilpailuja ulko- ja sisätilojen taideteosten toteuttamiseksi. Taideohjelman toteuttajina ovat ensisijaisesti ammattitaiteilijat. Tällä sivulla kerrotaan avoimista hauista ja kilpailuista.


KampusART-taideohjelman avoin portfoliohaku ja luonnoshaku

Kupittaan kampukselle rakentuvan Turun AMK:n uudisrakennuksen taidehankintojen toinen vaihe on käynnistynyt. Avoimen portfoliohaun ja luonnoshaun yhdistelmällä etsitään 2−3 teosta......

KampusART-taideohjelman avoin portfoliohaku ja kutsukilpailu

Osana KampusART-taideohjelmaa etsitään avoimen portfoliohaun ja kutsukilpailun yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa teosideaa, joka toteutetaan Kupittaalle rakentuvan Turun AMK:n uuden......