PEDAGOGISET KOHTEET

KampusART-taideohjelmaan osallistuu myös taideopiskelijoita, joita koulutetaan julkisen taiteen ammattilaisiksi. Osa teosprosesseista integroidaan koulutukseen ja teosten työryhmiin kytketään esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelua ja opinnäytetöitä. Ohjelman aikana kehitetään ja edistetään myös julkisen taiteen pedagogiikkaa.

Pedagogiset kohteet esitellään ja niiden prosesseista kerrotaan tällä sivulla.