Portfoliohaku Turun AMK:n Taideakatemian alumneille

04.10.2021

Osana KampusART-taideohjelmaa avataan Turun AMK:n Taideakatemian alumneille avoin portfoliohaku, jolla etsitään teoksia liitettäväksi Turun ammattikorkeakoulun taidekokoelmaan. Haku on käynnissä 4.−31.10.2021.

Alumneja ovat kaikki Turun AMK:n Taideakatemiassa tai sitä edeltävissä oppilaitoksista (ml. Turun Piirustuskoulu ja Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos) valmistuneet ja niissä työskennelleet.

Haussa yllättäviä yksityiskohtia

Portfoliohaun kautta hankittavat teokset sijoitetaan EduCityn kahteen porraskäytävään (portaikot A ja B), jotka sijaitsevat eri puolilla rakennusta. Portaikon hallitseva materiaali on betoni. Porraskäytävissä on eri kokoisia ikkunoita, ja myös ikkunasyvennykset ovat mahdollisia teosten sijoituspaikkoja. Tilan yleistunnelma on hämärä: portaikossa on yleisvalaistus, jonka lisäksi ikkunoista tuleva luonnonvalon määrä vaihtelee vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan. Teoksia ei ole mahdollista valaista erikseen. Paikalla on mahdollista vierailla itsenäisesti EduCityn aukioloaikojen puitteissa. Katso kuvia portaikoista täältä.

Etsimme valmiita teoksia. Teosten koko, tekniikka ja muoto ovat vapaat, mutta teoksiin ei ole mahdollista vetää sähköjä. Teos voi olla esimerkiksi pienikokoinen tai koostua useammasta osasta, jotka voivat sijoittua lähekkäin tai jopa eri kerroksiin.

Toivomme teosten tuovan porraskäytävään mielenkiintoisia ja yllättäviä yksityiskohtia. Katsoja on liikkeessä suhteessa teokseen, ja teoksen katsomiskulma vaihtelee ylhäältä alas ja päinvastoin sekä teoksen ohi.

Porraskäytävien käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi teokset eivät saa estää kulkua eikä pienentää poistumisteiden kaistaleveyttä. Kulkukorkeudella (2100 mm) poistumistieleveyden tulee edelleen toteutua (kulkukorkeudella teos ei saa tulla ulos seinästä ollenkaan).

Teokset tulee olla kiinnitettävissä porraskäytävän seinään, kattoon tai ikkunasyvennykseen pysyvästi, mutta niin, että ne on tarvittaessa mahdollista irrottaa. Teoksen ripustusvalmius on taiteilijan vastuulla. Turun AMK vastaa teoksen asennuksesta/ripustuksesta taiteilijan ohjeiden mukaisesti. Taiteilija ja KampusART-taideohjelman taiteellinen työryhmä neuvottelevat teosten lopulliset sijoituspaikat.

Teoksen tulee olla mahdollisimman huoltovapaa. Lisäksi on huomioitava, että teokset sijoitetaan julkiseen tilaan (esim. ilkivallan mahdollisuus).

Taiteilija vastaa teoksen/teoskokonaisuuden kuljettamisesta EduCityyn. Turun AMK vastaa teoksen/teoskokonaisuuden kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä teoksen/teoskokonaisuuden vakuuttamisesta kuljetuksen ajaksi.

Portaikkoihin hankintaan 3−6 teosta eri taiteilijoilta/taiteilijaryhmiltä. Teoskohtainen hinta on 2000−7000 € (alv 0). Hankittavien teosten kokonaisbudjetti on 21 000 € (alv 0). Taiteilija laskuttaa teoksen hinnan Turun AMK:lta.

Lähetä portfoliosi 31.10. mennessä!

Portfolioita voivat lähettää Turun AMK:n Taideakatemian alumnit sekä heidän muodostamansa työryhmät. Alumneja ovat kaikki Turun AMK:ssa tai sitä edeltävissä oppilaitoksista (ml. Turun Piirustuskoulu ja Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos) valmistuneet ja niissä työskennelleet.

Portfolion tulee sisältää seuraavat tiedot ja materiaalit:

 • Taiteilijan yhteystiedot: nimi (työryhmän nimi), sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite (työryhmiltä yhteyshenkilö)
 • Artist statement
 • Tieto, milloin olet valmistunut Turun AMK:n Taideakatemiasta tai työskennellyt siellä
 • Teostiedot (nimi, vuosi, tekniikka, koko ja paino)
 • Teoksen hinta (alv 0)
 • Teoskuvat
 • Ehdotus sijoituspaikaksi
 • Ripustuksen tekninen kuvaus
 • Huoltotarve

Portfolion tekniset seikat

 • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä tiedostona (max. 10 Mt).
 • Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI työryhmännimi.pdf.
 • Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Työryhmän nimi.

Kukin alumni tai heidän muodostamansa työryhmä voi ehdottaa portfoliossa kolmea (3) teosta tai teoskokonaisuutta.

Portfoliohaku päättyy sunnuntaina 31.10.2021 klo 23.59. Lähetä portfoliosi sähköpostitse osoitteeseen kampusart (at) turkuamk.fi. Myöhässä tulleita portfolioita ei käsitellä.

Huomioithan, että mikäli portfolion muoto tai sisältö ei täytä edellä mainittuja seikkoja, taiteellisella työryhmällä on oikeus jättää se käsittelemättä.

Teosvalinnat ja aikataulu

Portfoliohaku on osa KampusART-taideohjelmaa, joka tuo taidetta Kupittaan kampuksen EduCityn sisä- ja ulkotiloihin. Tarkoituksena on, että haun kautta hankittavat teokset ja EduCityssä jo olevat taideteokset muodostavat monipuolisen ja laadukkaan kokonaisuuden. Alumneilta hankittavat teokset liitetään osaksi Turun AMK:n taidekokoelmaa.

KampusART-taideohjelman taiteellinen työryhmä käsittelee portfoliot marraskuun loppuun mennessä. Teosten hankintapäätökset tekee taideohjelman ohjausryhmä taiteellisen työryhmän laatiman teoshankintaehdotuksen pohjalta 31.12.2021 mennessä.

Teokset ripustetaan EduCityyn tammi-helmikuussa 2022.

Kaikkiin portfolionsa lähettäneisiin otetaan yhteyttä, kun hankintapäätös on tehty.

Lataa hakuohjeet pdf-tiedostona tästä.

Lisätiedot

Taidekoordinaattori Riina Kotilainen
riina.kotilainen (at) turkuamk.fi
050 598 5218