ANDRA ANSKAFFNINGAR

Under konstprogrammet KampusART kan konst skapas vid Kuppis campus även på andra sätt, till exempel genom att beställa verk direkt från konstnärer.