KONSTPROGRAMMET VID KUPPIS CAMPUS

Konstprogrammet vid Kuppis campus KampusART är ekonomiskt sett ett av de viktigaste byggnadsobjekten för offentlig konst i Finland. I centrum av konstprogrammet på nästan en miljon euro är orädd och mångsidig samtidskonst som utnyttjar modern teknologi. Högklassig konst ökar det nya campusets dragningskraft samt bygger upp byggnadens och områdets identitet. Konstprogrammet vid Kuppis campus koordineras av Åbo yrkeshögskolas Konstakademi och genomförs i samarbete mellan Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt.

Konst skapas både innanför och utanför den nya campusbyggnaden. Konstprogrammet genomförs i huvudsak av professionella konstnärer. I programmet deltar också konststuderande som utbildas till experter inom offentlig konst. En utvald del av verkprocesserna integreras i utbildningen och till exempel studerandens praktik och examensarbeten binds ihop med arbetsgrupperna för de skapade verken. Under projektet utvecklas och främjas också pedagogiken för offentlig konst.

Målet är att öka på de professionella färdigheterna som experter inom offentlig konst för konstnärer som utexamineras i bildkonstfältet samt dem som redan arbetar där. De öppna ansökningar, konsttävlingarna och seminarierna möjliggör att flera hundra konstnärer kan delta i projektet. Därtill utförs tillämpad och konstnärlig forskning under konstprogrammet. Projektet utvecklar processerna för offentlig konst och kurateringsmodeller samt sätt att förverkliga procentprincipen. Det vetenskapliga och pedagogiska materialet som skapas i projektet kan utnyttjas nationellt och internationellt i utbildnings- och utvecklingsarbetet för offentlig konst.