SAMARBETSPARTNER

Konstprogrammet KampusART genomförs i tätt samarbete med delgenomförarna och andra samarbetsparter. Konstprogrammets genomförare och samarbetsparter är: