PEDAGOGISKA PROJEKT

I förverkligandet av konstprogrammet KampusART deltar också konststuderande som utbildas till experter inom offentlig konst. En del av verkprocesserna integreras i utbildningen och till exempel studerandens praktik och examensarbeten binds ihop med arbetsgrupperna för de skapade verken. Under programmet utvecklas och främjas också pedagogiken för offentlig konst.

De pedagogiska objekten presenteras och information om deras processer hittas på denna sida.