Konstprogrammet vid Cuppis Kampus

Konstprogrammet vid Kuppis campus KampusART är ekonomiskt sett ett av de viktigaste byggnadsobjekten för offentlig konst i Finland. Konst skapas både innanför och utanför den nya campusbyggnaden. Konstprogrammet koordineras av Åbo yrkeshögskolas Konstakademi och genomförs i samarbete mellan Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt.

Läs mer

Konstnärerna till KampusART-skisstävlingen har valts ut

Åbo yrkeshögskolas Konstakademi och Turun Teknologiakiinteistöt öppnar en skisstävling vars syfte är att hitta förslag till konstverk som ska placeras till interiör av den nya......

Den andra konstnärsansökan för KampusART är pågång!

Den andra konstnärsansökan för konstprogrammet vid Kuppis Campus har börjat. Syftet är att hitta förslag till 2-3 konstverk som ska placeras till interiör av den nya campusbyggnaden.Valet av......

Konstnärerna till KampusART-inbjudningstävlingen har valts ut

Åbo yrkeshögskolas Konstakademi öppnar en inbjudningstävling vars syfte är att söka fram idéer för konstverk till det kommande gårdsdäcket mellan den nya campusbyggnaden vid Åbo......