MEANDER (with bicycle rack) vann KampusART-konsttävlingen!

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt organiserade inbjudningstävlingen vars syfte var att söka fram idéer för konstverk till den nya campusbyggnadens gårdsdäck i Kuppis.

Läs mer

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt organiserade inbjudningstävlingen vars syfte var att söka fram idéer för......

Konstnärerna till KampusART-skisstävlingen har valts ut

Åbo yrkeshögskolas Konstakademi och Turun Teknologiakiinteistöt öppnar en skisstävling vars syfte är att hitta förslag till konstverk som ska placeras till interiör av den nya......

Den andra konstnärsansökan för KampusART är pågång!

Den andra konstnärsansökan för konstprogrammet vid Kuppis Campus har börjat. Syftet är att hitta förslag till 2-3 konstverk som ska placeras till interiör av den nya campusbyggnaden.Valet av......