Konstverk har kommit till EduCity!

Alla konstverk är designade för EduCity. Förutom professionella konstnärer har även konststudenter deltagit i konstprogrammet. Konstnärerna har blivit inspirerade av bland annat den glastakiga centrala lobbyn och väderobservationer, aktiviteterna på Kuppis campus och områdets historia.

Läs mer

Installationen av KampusART konstverk har börjat

KampusART-konstprogrammet har nått en konkret fas och installationer av konstverk har börjat. Stig Baumgartners femdelat Säähavaintoja / Weather Observations var det första installerade......

Vinnarna av KampusART-konsttävling utsedd

Resultatet av KampusART-skissstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt har genomfört konsttävlingen vars syfte var att söka fram idéer för konstverk till......

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt organiserade inbjudningstävlingen vars syfte var att söka fram idéer för......