Vinnarna av KampusART-konsttävling utsedd

Resultatet av KampusART-skissstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt har genomfört konsttävlingen vars syfte var att söka fram idéer för konstverk till interiör av den kommande campusbyggnaden EduCity i Kuppis.

Läs mer

Vinnarna av KampusART-konsttävling utsedd

Resultatet av KampusART-skissstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt har genomfört konsttävlingen vars syfte var att söka fram idéer för konstverk till......

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt organiserade inbjudningstävlingen vars syfte var att söka fram idéer för......

Konstnärerna till KampusART-skisstävlingen har valts ut

Åbo yrkeshögskolas Konstakademi och Turun Teknologiakiinteistöt öppnar en skisstävling vars syfte är att hitta förslag till konstverk som ska placeras till interiör av den nya......