Anssi Pulkkinen & Taneli Rautiainen: Meander (med cykelställ)

24.11.2020
Bild: Vesa Aaltonen

Anssi Pulkkinen & Taneli Rautiainen: Meander (med cykelställ)
2020, förzinkat stål

Konstverket föreställer ett cykelställ som på ett uppsluppet sätt böjts till en slingrande form. Konstverket tar fasta på områdets dynamiska karaktär och läge i en korsning av många olika transportsätt.

Meander, konstverkets namn, syftar till den från antikens arkitektur bekanta linjeornamentiken som böljar och upprepas som ett obrutet band, precis som de oändliga slingorna av cykelstället. Å andra sidan syftar namnet direkt till konstverkets form och till hur det avspeglar hur vi upplever stadsmiljön: vi sicksackar, vandrar och irrar omkring i stadsmiljön.

Med en gnutta humor ansluter sig konstverket till den modernistiska traditionen för utomhusskulpturer. Den stora och imponerande abstrakta formen har vid närmare betraktande skapats genom att omforma ett mycket alldagligt föremål. Samtidigt tänjer konstverket lekfullt på gränserna av vardagliga upplevelser.

Anssi Pulkkinens website

Taneli Rautiainens website