Emilia Usvalaakso: Havsnivå & Höjning

27.09.2020

Emilia Usvalaakso: Havsnivå & Höjning
2020, digitalt foto på återvunnet tyg, tejp, ljud
Rum 1083, 1085

Vattennivån i världshaven stiger till följd den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen smälter glaciärer och ökar temperaturen i haven, vilket gör att havsvattnets totala volym ökar och havsytan höjs. Förändringen kan också ses i Östersjön och den kommer att påverka Finlands kustregioner. Det finns en risk för att stora områden kommer att bli under den stigande havsytan.

De två konstverken Havsnivå & Höjning avbildar de dystraste prognoserna för havsnivåhöjningen under följande hundra år. Konstverken som är utställda i angränsande rum åskådliggör hur havsnivån förändras: skillnaden mellan vattennivåerna i rummen är densamma som i den dystraste prognosen för havsnivåhöjningen i Östersjön mellan 2000 och 2100.

Källa: ilmasto-opas.fi

 

Stanna en stund vid Östersjön

Det 15-minuters ljudspåret Östersjön 60°08’29.4″N 24°58’60.0″E för lyssnaren till en strandklippa. Du kan lyssna ljudspåret med dina egna hörlurar.

Emilia Usvalaakso · Itämeri 60°08’29.4″N 24°58’60.0″E.WAV

Konstverket ingår i det pedagogiska programmet i KampusART.