Iina Gröhn & Susanna Selin: SHADE

18.11.2020
Bild: Vesa Aaltonen

Iina Gröhn & Susanna Selin: SHADE
2020, digitalt foto på återvunnet tyg
Rum 3051

Konstverket SHADE är en kombination av fenomenet camera obscura, från fotograferingens historia, och den vackra finländska naturen.

Konstverket påminner oss om hur viktig naturens hållbarhet är och om den betydelse som naturen har som någonting som ger oss välbefinnande i vardagen, men också om att människan fjärmats från naturen.

SHADE transporterar en bit finskt stuglandskap och skogsnatur in i den moderna stadsmiljön och skapar på så sätt ett tyst och meditativt utrymme på det hektiska campuset.

Konstverket ingår i det pedagogiska programmet i KampusART.