Stig Baumgartner: Väderobservationer

22.11.2020
Kuva: Kaisa Viitasalo

Stig Baumgartner: Väderobservationer
2020, olja på MDF

Väderobservationer består av fem delar: Ett moln snidat med kol, Observationer av himlen, Hej, solen!, Regn och Snöig ordning. De separata konstverken skapar en helhet med interna kopplingar och snarlika återkommande motiv.

Oljemålningarna har ställts ut på undersidorna av möteskuberna i centrala hallen i EduCity, och de kan därför även betraktas som takmålningar. Konstverken, som fått sin inspiration från väderobservationer, står också i en dialog med glastaket och de väderfenomen som kan ses genom taket.

Målningarnas formspråk är enhetligt och avskalat dekorativt. De handmålade konstverken introducerar en mänsklig dimension i EduCity. Den återkommande cirkelformen i konstverken symboliserar även ansikten, blickar och folkmassor eller människornas rörelse och myller i utrymmet. De ger de olika aktörerna och lokalerna i EduCity personligheter och kanske även namn.

Stig Baumgartners hemsidor