Alumn från Konstakademin, ansök till KampusART mediekonstprogram!

06.09.2021

Kuppis campus erbjuder ett nytt forum för mediekonst. KampusART mediekonstprogram, som introduceras i januari 2022, kommer att visa mediekonstverk på media wall i EduCity och på screening evenemangen.

Vi söker nu förslag på konstverk som ska presenteras på media wall och/eller screenings. Ansökningen är öppen för alumnerna från Konstakademin vid Åbo yrkeshögsskolan. Alumnerna omfattar alla som har utexaminerats från och arbetat vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögsskolan eller Konstakademis föregångare (inkl. Åbo Ritskola och Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos).

Det första KampusART mediekonstprogrammet kommer att kurateras av Rose Pietola och Jenna Suomalainen, producenterna för Video Art Festival Turku (VAFT).

Ansökningstiden är 6.9.-3.10.2021.

Närmare information här (på finska/på engelska).