Den andra konstnärsansökan för KampusART är pågång!

02.09.2019

Den andra konstnärsansökan för konstprogrammet vid Kuppis Campus har börjat. Syftet är att hitta förslag till 2-3 konstverk som ska placeras till interiör av den nya campusbyggnaden.

Valet av konstverk genomförs i två faser. I den första fasen kan konstnärer och konstnärliga grupper som arbetar i Finland anmäla sig genom att skicka sin portfölj, ansökningstid från 2 till 30 september. I oktober kommer 4-8 konstnärer och/eller konstnärliga grupper att väljas för den andra fasen ”call for sketches”.

Närmare information om ansökningsprocessen och anvisningarna samt tidtabeller finns här (på finska/på engelska).