Den första konstnärsansökan för KampusART är pågång!

03.06.2019

Den första konstnärsansökan för konstprogrammet vid Kuppis Campus har börjat. Syftet är att söka fram idéer för konstverk till det kommande gårdsdäcket mellan den nya campusbyggnaden vid Åbo yrkeshögskola och Besöks- och Innovationcentret Joki.

Valet av konstverk genomförs i två faser. Konstnärer och konstnärliga grupper som arbetar i Finland kan anmäla sig genom att skicka sin portfölj, ansökningstid från 3 juni till 31 juli. I august kommer 3-5 konstnärer och/eller konstnärliga grupper att väljas för inbjudningstävlingen.

Läs mer om konstprojekt och konstnärsansökan samt tidtabell här (på finska/på engelska).