Installationen av KampusART konstverk har börjat

24.09.2020

KampusART-konstprogrammet har nått en konkret fas och installationer av konstverk har börjat. Stig Baumgartners femdelat Säähavaintoja / Weather Observations var det första installerade konstverket. Konstverkets tema hänvisar till väderobservationer. I central lobby av EduCity kan man hitta till exempel solen, regnet och 24 observationer från himlen. Konstverket var en av de tre vinnarna av KampusART skisstävlingen som anordnades våren 2020.

Installationer av KampusART konstverk pågår i september och oktober.