Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen

14.01.2020
Yksityiskohta Anssi Pulkkisen ja Taneli Rautiaisen teoksesta MEANDERI (pyörätelineillä).

Resultatet av KampusART-inbjudningstävlingen har publicerats. Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt organiserade inbjudningstävlingen vars syfte var att söka fram idéer för konstverk till den nya campusbyggnadens gårdsdäck i Kuppis. Juryn var den konstnärliga arbetsgruppen inom programmet, ordförande av Taina Erävaara, utbildnings- och forskningsansvarig.

Traditionella material och olika betraktelsesätt

Enligt juryn inkluderade förslagen olika betraktelsesätt, och några av dem innehöll förhållandet mellan konstverk och byggnadens framtida användning. Materialen som användes i konstverken var traditionella skulpturmaterial: metall, betong och sten. Alla förslagen var genomförbara, även om vissa skulle ha krävt ytterligare utveckling.

Alla fem anmälningar som lämnats in till tävlingen uppfyllde kraven i tävlingsprogrammet.

1. plats är förslaget nr 001 MEANDERI (pyörätelineillä), Anssi Pulkkinen och Taneli Rautiainen
2. plats är förslaget nr 004 Avautuva solmu, Jukka Lehtinen

Juryn gav hedersomnämnanden till följande förslag:

nro 002 Vigor Metafaasi, Arja Kärkkäinen
nro 003 Perhosvaikutus, Riikka Puronen
nro 005 Swinggggg!, Anu Suhonen

Åbo yrkeshögskola och Turun Teknologiakiinteistöt fortsätter med att utveckla Anssi Pulkkinen och Taneli Rautiainens förslag MEANDERI (pyörätelineillä).

Resultatet av tävlingen kommer att publiceras tisdag 14.1.2020. De vinnande förslagen kommer att visas på KampusART-konstprogrammets webbsite (på finska) för 14-28 januari 2020.

 

Mer information

Utbildnings- och forskningsansvarig Taina Erävaara, ordförande, taina.eravaara@turkuamk.fi, p. 050 598 5283

Konstkoordinator Riina Kotilainen, riina.kotilainen@turkuamk.fi, p. 050 598 5218