Kalpa | Kallioperä | Fibroin tarkastelee kampuksen toimintaa ja tilaa

01.06.2020

Shoji Katon teos Kalpa | Kallioperä | Fibroin koostuu suurista ja kevyistä silkkikankaista, pienistä, mutta raskaista lieriön muotoisista kivistä, sekä pienistä jalometallilla pinnoitetuista hyönteisistä. Elementit heijastavat valoa ja reagoivat ilman liikkeisiin. Teos tarkastelee kampusta moniulotteisena koko ajan kehittyvänä ja linkittyvänä aktiviteettien foorumina ja uusien yhteisöjen tulemisen tilana. Materiaaleihin liittyvä vieraus sisältää arvoituksellisia elementtejä ja herättää tulkintoja ja inspiroi – teos nostaa esiin ei-niin-helposti-vastattavia-kysymyksiä ja rohkaisee tarkastelemaan tuttuja käsitteitä, kuten aikaa ja materiaa, syvemmin.

Taiteellinen jury piti ehdotusta huolellisesti laadittuna. Kiitettävää oli ehdotuksen moniulotteisuus ja käsitteellisyys sekä sen yhteydet teknologiaan, tieteeseen ja ihmisen hyvinvointiin. Hienovarainen teos muuttaa neuvottelukuution katon galleriaksi.

Shoji Kato (s. 1969) on valmistunut kuvataiteen tohtoriksi Kuvataideakatemiasta. Kato on pitänyt useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla sekä tehnyt julkisia taideteoksia. Hänen teoksiaan on kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla.