KampusART-taidekilpailujen voittaneiden teosten hiilijalanjälkeä kerätään

02.06.2020

Kupittaan kampuksen taideohjelman aikana halutaan kiinnittää huomiota julkisen taiteen ekologisiin kysymyksiin. Julkisen taiteen hiilijalanjälkeä selvitetään tiettävästi ensimmäistä kertaa, kun taideohjelman ammattitaiteilijoille tarjotaan mahdollisuus olla mukana selvittämässä oman taideteoksensa toteutusprosessin hiilijalanjälkeä.

Taideohjelma tekee yhteistyötä Turun AMK:n kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän kanssa, joka on kehittänyt datan keruuta varten taiteen hiilipäiväkirjan. Toteutettavista taideteoksista kerätään dataa muun muassa teoksen toteuttamiseen liittyvistä matkoista, materiaaleista ja työhuoneen käytöstä. Tarkoituksena on, että teosten valmistuttua kerättyä dataa voidaan hyödyntää julkisen taiteen ja sen elinkaaren hiilijalanjäljen laskemisessa ja tuoda sitä kautta taiteen ekologisia vaikutuksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen ja taidepoliittiseen keskusteluun.

– Kestävän kehityksen, kiertotalouden ja ekologian kysymykset ovat yhä tärkeämpiä taiteessa. Niihin ei välttämättä ole julkisen taiteen projekteissa ollut aivan yksinkertaista tarttua, mutta Kupittaan kampuksen taideohjelma tekee näkyväksi taustalla vaikuttavan ekologisen kuormituksen. Asioiden mittaaminen antaa vertailupohjaa kestävän kehityksen tuleville linjauksille, sanoo Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen erityisasiantuntija ja taideohjelman ohjausryhmän jäsen Henri Terho.

Lisätiedot:

Taidekoordinaattori Riina Kotilainen, riina.kotilainen@turkuamk.fi, p. 050 598 5218