KampusART-taideohjelma avaa mediataidehaun Turun AMK:n Taideakatemian alumneille

06.09.2021
Mediaseinä sijaitsee EduCityn atrium-tilassa Taidonportaiden edustalla.

Kupittaan kampus tarjoaa uuden foorumin mediataiteelle. Tammikuussa 2022 käynnistyvä KampusART-mediataideohjelma tuo EduCityn mediaseinälle vaihtuvia liikkuvan kuvan teoksia. Lisäksi ohjelmaan sisältyy screeningejä.

Turun AMK:n Taideakatemian alumneille avoimen haun kautta etsitään mediataideteoksia esitettäväksi EduCityssä. Alumneja ovat kaikki Turun AMK:sta tai sitä edeltävistä oppilaitoksista (ml. Turun Piirustuskoulu ja Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos) valmistuneet ja niissä työskennelleet. Haku on käynnissä 6.9.−3.10.2021.

Ensimmäisen KampusART-mediataideohjelman kuratoivat Video Art Festival Turku (VAFT) -tapahtuman tuottajat Rose Pietola ja Jenna Suomalainen.

– Kuvataiteen koulutuksella on ollut aina vahva yhteys taiteen kenttään. Turun AMK:n Taideakatemian alumneilla on tässä tärkeä rooli, sillä he ovat linkki koulutuksen ja työelämän välillä. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä myös erilaisten taideyhteisöjen kanssa. Mediataideohjelman toteuttaminen yhteistyössä VAFTin kanssa antaa meille uudenlaisia ajatuksia mediataiteen mahdollisuuksista julkisena taiteena, kertoo kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara.

Liikkuva kuva käsitetään moninaisena

KampusART-mediataideohjelman teoshaussa ei ole ennalta määrättyä sisällöllistä teemaa. VAFT:ille mediataide ja videotaide voivat olla kaikkea liikkuvan kuvan muotoon toteutettua (audio)visuaalista sisältöä, kuten esimerkiksi animaatiota, lyhytelokuvaa tai jopa giffejä.

Kyseessä voi olla aikaisemmin esitetty teos tai kokonaan uusi teos.

– On hienoa, että myös mediataide löytää tiensä julkiseen taiteen piiriin. Turun AMK:n Taideakatemian alumneissa on suuri ja monipuolinen joukko taiteilijoita, joten odotamme mielenkiintoista ja kirjavaa kattausta teoksia valittavaksemme, kuvailevat kuraattorit Rose Pietola ja Jenna Suomalainen.

Lisätiedot hausta ja aikataulusta löydät täältä.

Laadukasta ja yllättävää nykytaidetta sisä- ja ulkotiloihin

Nyt käynnissä oleva mediataiteen haku on osa lähes miljoonan euron KampusART-taideohjelmaa, joka tuo korkeatasoista ja kiinnostavaa nykytaidetta Kupittaan kampuksen ulko- ja sisätiloihin. Kaikille mediataideohjelman taiteilijoille maksetaan teoksen esittämisestä korvaus.

Tähän mennessä EduCityyn on toteutettu yhteensä yhdeksän pysyvää tai väliaikaista teosta. Teosten toteuttajina on ollut sekä ammattitaiteilijoita että taideopiskelijoita. Taideohjelmaa koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä.

 

Lisätiedot

Taidekoordinaattori Riina Kotilainen
+358 (0)50 598 5218
riina.kotilainen (at) turkuamk.fi