KampusART-taideohjelman sisätilojen teoksia haetaan uudenlaisella konseptilla

02.09.2019

Kupittaan kampukselle rakentuvan Turun AMK:n uudisrakennuksen taidehankintojen toinen vaihe on käynnistynyt. Nyt avautuneella portfoliohaulla ja sitä seuraavalla luonnoshaulla etsitään 2−3 teosta toteutettaviksi kampusrakennuksen sisätiloihin.

Sisätilojen teosten suunnittelut toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa Suomessa työskenteleville taiteilijoille ja taiteellisille työryhmille avataan portfoliohaku, joka on käynnissä 2.−30.9.2019. KampusART-taideohjelman taiteellinen jury valitsee portfoliohaun perusteella taiteilijat luonnoshakuvaiheeseen. Portfolio- ja luonnoshaku ovat uudenlaisia työkaluja julkisen taiteen tilaamisessa.

– Portfoliohaku on taiteilijaystävällinen tapa hankkia julkista taidetta, sillä taiteilijoilta ei vaadita teosluonnoksia. Kynnys hakea mukaan on matalampi ja hakuprosessi on vähemmän työläs kuin esimerkiksi avoimien taidekilpailujen kohdalla. Samalla portfoliohaku antaa tilaajalle laajemman ja kenties yllättävämmänkin taiteilijajoukon, josta valita tekijöitä, kertoo taiteellisen juryn puheenjohtaja Taina Erävaara.

Luonnoshakuvaiheessa jatkoon valitut taiteilijat ja/tai taiteelliset työryhmät tekevät luonnosehdotukset ja voivat keskustella niistä Turun Teknologiakiinteistöjen rakennuttajapäällikkö, arkkitehti (SAFA) Anniina Savisalon kanssa. Kyseessä on uuden julkisen taiteen hankintamuodon kokeilu yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa.

– Julkisen taiteen kentälle on tullut uudenlaisia tilaustapoja, kuten portfolio- ja luonnoshaut, joita Suomen Taiteilijaseuran kilpailusäännöt eivät nykyisellään tunne. Luonnoshakukokeilu yhteistyössä KampusART-taideohjelman kanssa kytkeytyy laajempaan julkisen taiteen strategiaprosessiimme, jossa päivitämme kilpailusääntöjämme ja tarkastelemme uusia työkaluja ennen kaikkea taiteilijan oikeuksien näkökulmasta. Odotamme yhteistyötä mielenkiinnolla, kertoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Lisätiedot portfoliohausta ja sisätilojen kohteista sekä aikataulusta löytyvät täältä.

Laadukasta ja yllättävää nykytaidetta sisä- ja ulkotiloihin

Nyt käynnissä oleva sisätilojen portfoliohaku ja sitä seuraava luonnoshaku ovat jatkoa lähes miljoonan euron KampusART-taideohjelmalle, joka tuo korkeatasoista ja kiinnostavaa nykytaidetta Kupittaan kampuksen ulko- ja sisätiloihin. Taideohjelman ensimmäinen taiteilijahaku käynnistettiin kesällä ja ulkotilaan toteuttavan teoksen tai teoskokonaisuuden kutsukilpailu on parhaillaan käynnissä. Kilpailu ratkeaa vuoden loppuun mennessä.

Taideohjelmaa koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä.