Kansainvälisen KampusART-mediataidekilpailun voittajat on julkistettu

19.10.2021
Still-kuva Johanna Lahtisen, Aro Mielosen & Julia Strandmanin teoksesta "Draw a circle to keep the witch in" (2021).

Kansainvälinen mediataide ilahduttaa ja keskusteluttaa Turun AMK:n EduCityn mediaseinällä loka-marraskuussa. Conversations of Our Time (Aikamme keskusteluja) -mediataiteen kokonaisuus koostuu 14 teoksesta, jotka valittiin kansainvälisen opiskelijakilpailun kautta. Teoskokonaisuuden juryttivät taideohjelman taiteellisen työryhmän puheenjohtaja ja kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara, kuvataiteilija ja nykytaiteen lehtori Henna-Riikka Halonen ja kuvataiteilija Hertta Kiiski.

Kilpailun jury on valinnut kokonaisuudesta kolme voittajateosta, jotka palkitaan rahapalkinnoin. Voittajateokset käsittelevät kiinnostavasti maailmanlaajuisesti ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä. Jury kuvailee voittajateoksia seuraavasti:

Johanna Lahtinen, Aro Mielonen ja Julia Strandman: Draw a circle to keep the witch in
Ajankohtainen ja saumaton yhteistyöprojekti yhdistää muinaisia ja nykyaikaisia rituaaleja. Häiriön käsite (glitch) kytkeytyy teoksessa kiinnostavasti kieltäytymiseen normiin mukautumisesta. Visuaalisesti kokonainen teos muodostaa narratiivin, jossa inhimillinen ja ei-inhimillinen kietoutuvat. Teos herättää kysymyksiä materiaalisuudesta, teknologiasta ja kahtiajaosta ihmisen ja luonnon välillä.

Joel Danielsson & Louise Öhman: Stone is the Bone of my Mother
Hienosti rakennettu ja rytmisesti tarkka teos, jossa ajallisuuden tasot ja materiaaliset prosessit kerrostuvat. Teos tuo esiin niin virtuaalisen ja fyysisen maailman kuin pintojen ja muotojen välisiä jännitteitä. Pohdiskeleva teos on latautunut potentiaalisuuden tunnulla korostaen huolenpidon käsitettä. Teoksen kehystävä taustatarina rikastuttaa kokonaisuutta.

Ali Ardalan: This is not a line
Monipuolista kuva- ja tekstimateriaalia yhteen kokoava teos käsittelee ajankohtaista, mutta monimutkaista rajojen ja omaisuuden tematiikkaa. Poliittinen ja runollisuus yhdistyvät hienosti teoksessa, joka valaisee turvapaikanhakijoihin kohdistettua julmuutta. Teos muistuttaa meitä kielen ja rakenteiden väkivaltaisuuteen liittyvistä ikuisuuskysymyksistä sekä sanojen ja objektien välisestä suhteesta, kertoo Henna-Riikka Halonen.

Kokonaisuus pitää sisällään kiinnostavia näkökulmia ja keskustelunavauksia

Kaikki Conversations of Our Time -kokonaisuuden 14 teosta käsittelevät omalla tavallaan kilpailuohjelmassa määriteltyjä avainsanoja: ”access (saatavuus, pääsy), entanglements (yhteen kietoutuminen), glitch (häiriö), material sensations (materiaalien tunnut)”.

Jury kiinnitti valinnoissaan huomiota yhdessä tekemiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja ajankohtaisuuteen. Kokonaisuuteen valitut teokset tuovat erilaisia kiinnostavia näkökulmia mediataiteeseen ja sen sisältöihin sekä kulttuuriseen moninaisuuteen.

Teoskokonaisuuden kesto on noin tunti ja sitä esitetään EduCityn mediaseinällä 19.10.−30.11.2021 tiistaisin ja torstaisin noin klo 11 alkaen. Teoskokonaisuutta voi katsoa Taidon portailta, joille pääsee EduCityn ravintolasta sekä toisen kerroksen työkahvilasta.

Osana Conversations of Our Time -kokonaisuutta järjestetään yleisölle avoin screening- ja keskustelutilaisuus tiistaina 30.11. klo 17−19 EduCityssä.

Lue lisää kokonaisuudesta ja teoksista täältä.

Still-kuva Ali Ardalanin teoksesta “This is not a line” (2021).
Still-kuva teoksesta
Still-kuva Joel Danielssonin & Louise Öhmanin teoksesta “Stone is the Bone of my Mother” (2018).