Taideohjelman visiota toteutetaan myös vuonna 2021

09.12.2020

Taideohjelman vuosi 2020 alkaa olla paketissa, ja EduCitystä löytyy nyt yhdeksän taideteosta. Taiteellinen työryhmä on vastannut teosvalinnoista, joiden perustana on ollut taideohjelman visio:

KampusART-taideohjelman tarkoituksena on pohtia yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, joita vahvistetaan julkisen taiteen keinoin. Taideohjelman tavoitteena on luoda kestävä ja laadukas teoskokonaisuus, joka lisää Kupittaan kampuksen viihtyisyyttä ja ottaa huomioon tilojen tulevat käyttäjät ja toiminnot. Taideohjelman aikana toteutettava taide on paikkasidonnaista ja moninaista, mikä viittaa Turun AMK:n monipuoliseen koulutustarjontaan. Taide muodostaa arkkitehtuurin kanssa kiinnostavan ja jännittävän visuaalisen kokonaisuuden. Lähtökohtia ovat rohkeus ja monimuotoisuus, jotka tulevat näkymään niin taideteosten materiaaleissa ja toteutustavoissa kuin niiden vaikutuksessa tilakokemukseen.

Taideohjelma jatkuu aina vuoden 2021 loppuun asti. Tulevan vuoden aikana on tarkoituksena pilotoida uudenlaisia julkisen taiteen malleja ja tapoja. Lue lisää taideohjelman kuulumisista, teoksista ja vuoden 2021 suunnitelmista täältä.